Rekursiv ABOrganisationsnummer
  556624-6806
Adress
  Älgkroksvägen 7
  SE-134 63 Ingarö
  0708-62 88 88
  info@rekursiv.se

KONSULTPROFIL
Staffan NötebergNamn:Staffan Nöteberg
Expertområden:Agile, Kanban, Scrum, Java, Java EE, Webb, JavaScript, Regex
Akademisk titel:M.Sc Computer Science
I branschen sedan:1992
Telefon:(+46) 0708-62 88 88
E-post:staffan.noteberg@rekursiv.se
CV:http://cv.staffannoteberg.se
Blogg:http://blog.staffannoteberg.com
Bok:http://www.pomodoro-book.com

Jag har jobbat med mjukvaruutveckling sedan 1992 -– som systemarkitekt, programmerare och Agile-coach. Sedan mitten av 90-talet har jag programmerat i 20-talet riktigt stora kommersiella Java-projekt. Både back-end (WebSphere, JBoss och GlassFish) och front-end (JavaScript, HTML5 och CSS3) tillhör mina expertområden. Det senaste decenniet har jag även hjälpt flera stora organisationer (Ericsson, SPP, Electrolux m fl) införa agila metoder som Scrum och Kanban. Jag coachar både utvecklingsteam och ledningsgrupper i Agile och Lean.

Coacha Agile, Kanban och Scrum

Under mer än tio år har jag hjälpt stora organisationer (Ericsson, SPP, Electrolux m fl) införa agila metoder som Scrum och Kanban. På företag som kommit lite längre har jag coachat kontinuerligt i Lean och Agile. Att få en coach utifrån med tydligt mandat att förädla en agil kultur brukar vara väl investerade pengar. Mer blir gjort. Rätt saker blir gjorda. Risker hanteras. Personalen trivs och känner sig delaktiga. Jag har även coachat ledningsgrupper och funktioner utanför utvecklingsavdelningen – t ex marknad, försäljning, handläggare och kundsupport. Det ökar förståelsen och samarbetet i hela organisationen. Även inom Agile har jag hållit många kurser (t ex Scrum-intro) och föreläst på de största konferenserna i världen. Min effektivitetsbok Pomodoro Technique Illustrated från 2009 har sålt omkring 250.000 exemplar på ett tiotal olika språk.

Java

Jag började programmera Java redan 1996. Både språket Java, plattformen och verktygen har utvecklats mycket sedan dess. Det har varit spännande att följa med på den resan, inte minst när det gäller verktyg med öppen källkod. Parallellism och trådhantering är ett återkommande fokusområde för mig. Testdriven utveckling ligger mig varmt om hjärtat. GUI i feta klienter (Swing) och RIA (JavaFX), byggstöd med Apache Ant och Maven samt SOAP och XML är andra tekniker jag har använt mycket. Sammanlagt har jag jobbat i 20-talet riktigt stora kommersiella Java-projekt. Jag har också föreläst på de största Java-konferenserna i världen, t ex Devoxx, JavaOne och JavaZone.

Java EE, IBM WebSphere, Oracle GlassFish och Red Hat JBoss

I slutet av 1999 kom jag i kontakt med Enterprise JavaBeans (EJB). Redan ett halvår senare fick jag möjlighet att vara systemarkitekt i ett stort Java EE-projekt med Servlets, EJB och JSP. Applikationsservrar kommer ocj går, men det finns några spelare som hela tiden lever vidare och som återkommer i mina uppdrag. JMS, transaktioner, persistence, JDBC, servlets, JFS och JCA – det är många spännande tekniker som ryms inom Java EE. För mig är det viktigt att koden är så oberoende som möjligt av proprietära tillägg, som låser applikation till en enskild leverantör. Det går inte alltid, men det går däremot alltid att kapsla in de beroendena.

Front-end, webb och JavaScript

Så tidigt som 1995 skapade jag en av Sveriges första kommersiella e-handelsplatser på Internet. Och fortfarande tjugo år senare utvecklas webbtekniken snabbare än kanske någon annan teknik just nu. HTML5 och CSS3 är viktiga standarder. Jag har jobbat med de populäraste JavaScript-biblioteken – Jquery, Dojo, Ext, Ember, Angular och ytterligare en handfull. De här biblioteken är fantastiska och höjer produktiviteten. Man får dock inte glömma att flera bibliotek har kommit och gått. Därför är det extra viktigt att inte skriva kod som rakt igenom är beroende av tredjepartsbibliotek. Injicering av funktionalitet och modulär JavaScript-kod gör att den går att underhålla lång tid framöver.


Teknik- och verktygserfarenhet

Nedan följer en lista med teknik och verktyg som jag har professionell erfarenhet av och ofta djup kunskap om:


Projekterfarenhet 1992-2016

Nedan följer en omvänt kronologisk lista med de utvecklingsprojekt som jag har deltagit i. Överst till vänster står namnet på kundföretaget, till höger om detta finns en lista med några av de teknologier och verktyg som jag använde. Sedan kommer en kort beskrivning av tillämpningen. Sist är min roll och tidpunkten för projektet angivet.

SwedbankAgile, SAFe
Swedbank har ett ambitiöst och framgångsrikt program för att bli agila. Vi omvandlar traditionell resurs- och projektorganisation till värdeströmmar med team som levererar kundvärde.
Min roll: Agile coach (2017)
TeliaAgile, SAFe
Telias stora agila transformation omfattade spännande utmaningar som offshore, stora program och multi-site. Vi implementerade Beyond Budgeting och Big Room Planning.
Min roll: Agile coach (2016-2017)
Turing BooksPomodoro Technique, Monotasking
Våren avsattes till att skriva uppföljaren till Pomodoro Technique Illustrated. Den nya boken kommer publiceras på engelska, kinesiska och andra språk under hösten.
Min roll: Författare (2016)
ScaniaC#, WPF, Agile
På eftermarknaden kan Scania-mekaniker via en mjukvara i bärbar Windows-dator läsa larm och driftdata samt programmera om motorn.
Min roll: Utvecklare (2014-2015)
eBay/TraderaAgile, Kanban
Tradera satsar stort på att ha en agil kultur både i ledningsgrupp, utvecklingsavdelning, marknadsavdelning och kundsupport.
Min roll: Agile-coach (2013)
ElectroluxAgile, Scrum, Kanban
Nästa generations robotdamsugare innehåller både mjukvara, hårdvara och mekanik.
Min roll: Scrum-coach (2013)
AccelrysC#, C++, FireBreath
Webbplugin med tiotusentals professionella användare portades från Java till C# och C++.
Min roll: Utvecklare (2013)
SPPScrum, Agile, Lean, Kanban, Kaizen
I SPP:s metodlyft coachar och utbildar jag hela IT-avdelningen samt delar av verksamheten.
Min roll: Scrum-coach (2012)
ConturJava, JavaScript, AppleScript, Mac OS X, Linux, Windows
iLabber är en elektronisk labbbok för forskare. Experiment gjorda i kemiritverktyg som Marvin och ChemDraw sparas i molnet.
Min roll: Utvecklare (2011-2012)
SJJava, JBoss, Maven, Java EE
SJ hanterar många önskemål vid biljettbokningar. En automatiserad algoritm beräknar vilken plats resenären får.
Min roll: Granskare (2011)
VendemoreJQuery, Ajax, JavaScript, PHP, MySQL
Vendemore har avancerade realtidsverktyg för att webbannonsörer ska kunna nå rätt målgrupp.
Min roll: Mentor (2011)
Net InsightKaizen, Lean, Kanban, Agile, Scrum
Tillsammans med en kollega har jag lett införandet av Net Insights mycket ambitiösa program för att fånga upp, bereda och implementera alla typer av förbättringar.
Min roll: Lean-coach (2010-2011)
SF BioJava EE, EJB, Kanban, Swing, Scrum
SF:s biografer har Windows-baserade kassaapparater och Java-lösning för webben för att registrera alla köp av biljetter, godis mm. i AS400-servern
Min roll: Utvecklare (2009-2010)
Pragmatic BookshelfPomodoro Technique
Min bok Pomodoro Technique Illustrated publicerades av Andy och Dave på Pragmatic Programmers LLC. Den har sedan översatts till Japanska, Kinesiska, Tyska och många andra språk.
Min roll: Författare (2009)
St.Jude MedicalJava, JUnit, Scrum, TDD, Eclipse, EMF, Linux, C++
Läkaren programmerar om pacemakern och monitorerar hjärtats historik från sin Java/Linuxbaserade terminal via telemtri.
Min roll: Utvecklare (2005-2008)
SVTJava, Jive, Servlets, Resin, WebWork, Ant
SVT behövde en medlemsfunktion och diskussionsforum för tiotusentals samtidiga användare.
Min roll: Utvecklare (2005)
UefaJava, XML, XSL-T, JSP, Jstl, CSS, JavaScript, Resin, Ant
Under EM 2004 skickade UEFA ut XML-strömmar med minutrapporter från matcherna. De transformerades sedan till HTML.
Min roll: Utvecklare (2004)
SVTJava, XSL-T, JSP, Jstl, DOM, CSS, Polopoly, Ant
Transformera sidor från text-tv till DOM-objekt, webbsidor och mobilsidor.
Min roll: Arkitekt (2004)
Täby kommunJava, Java EE, Oracle, Tomcat, EJB, Eclipse, JSF, Ant, CVS
Från och med 2004 väljer barnen i Täby kommun skola via kommunens 24-timmarssajt.
Min roll: Utvecklare (2004)
Nacka kommunJava, Java EE, Oracle, Tomcat, InterBase, BankID, iText
Nacka är den ledande kommunen ibland Sveriges 24-timmarssajter. En rad funktioner för medborgarna gjorde att systemet gav Nacka regeringens pris som Årets IT-kommun 2003.
Min roll: Utvecklare (2002-2004)
EricssonJava, Java EE, EJB, JSP, Servlets, XML, Orion, Tomcat, SourceSafe
Ericssons produktinformation och dokument finns sedan länge lagrade i stordatormiljö. Denna gigantiska informationsmängd kan nu nås och uppdateras från html-sidor (jsp/servlets).
Min roll: Arkitekt (2000-2002)
Mi4eJava, Java EE, Servlets, JSP, MMS, Smil, JDBC, MS SQL Server
Mi4e gör lösningar för mobilt Internet. Redan i början av 2002 fanns en tjänst för MMS.
Min roll: Mentor (2002)
LinSoftExtreme Programming, Refactoring, JUnit, Java
Jag utvecklade och höll jag kurs om metodiken i Extreme Programming på LinSoft i Linköping. Övningar och demonstrationer blandades med mer teoretisk kunskap om XP:s koppling till bland annat RUP och CMM.
Min roll: Kurslärare och kursutvecklare (2002)
CrispXSL-FO, XSL-T, XML, FOP, Java, Ant
En Crisp-konsults CV ska kunna genereras från en standardiserad XML-fil till snygga PDF- och HTML-dokument.
Min roll: Arkitekt och utvecklare (2002)
RikspolisstyrelsenJava, Ant, Java EE, JNDI
RPS definierar sin utvecklingsmiljö för hela utvecklingsavdelningen. I den ingår ett generellt Ant-system för automatisk byggning, deploy mm av Java EE-komponenter.
Min roll: Utvecklare (2001)
EricssonJava, Swing, JUnit, Unix/Solaris, OS/390, Rational Rose, JBuilder
Ericssons produktinformation och dokument finns sedan länge lagrade i stordatormiljö. En Java-applet stöder interaktivt arbetsflöde för verksamheten.
Min roll: Arkitekt (2000-2001)
AdIntelligenceJava, JDBC, Swing, Voyager, RMI, Rational Rose, Sybase, JUnit
AdIntelligence utvecklar en börs för handel av annonsplatser på Internet. Köpare och säljare laddar ner en javaapplikation som kommunicerar via RMI med Applikationsservern. Objekt/relationmappning ingår.
Min roll: Utvecklare (2000)
PejlPejl
Pejl är en välanvänd styrprocess som innehåller det mesta som man kan förvänta sig för att styra ett större företag eller en myndighet. En särart är tonvikten på checklistor. Företaget Pejl ger kurser för de som använder processen Pejl.
Min roll: Kurslärare (2000)
AMSJava, Java EE, EJB, JDBC
AMS handlägger ansökningar om ekonomiskt stöd från EU till företag. Ärendena kan vara aktuella under en lång utredningstid. All information ska kunna spåras och associeras med ett ärende. Handläggarna är spridda över Sverige men delar på informationssystemet.
Min roll: Arkitekt (2000)
FritidsresorJava, Lotus Notes
Fritidsresor replikerar ut hotellbokningar till alla försäljningskontor runt om i världen. Ute på kontoren kan sedan säljarna se i en java-applet var och vilken typ av lediga sängar som finns att boka för olika datum.
Min roll: Mentor (2000)
EricssonC++, Unix/Solaris
Ericssons mest lönsamma avdelning är den som utvecklar ekosläckare. Den färdiga processorn ska sitta i växlar runt om i världen. Detta för att abonnenterna ska slippa höra sin egen röst i örat med en sekunds fördröjning.
Min roll: Utvecklare (1998-1999)
AIKJava, C++, CGI, JavaScript, Perl, Unix/Solaris
AIK hade redan 1995 en fungerande e-handelslösning med intäkter över miljonen. Det dagliga nyhetsbrevet, utskickat från kansliet, har 14.000 prenumeranter. AIK säljer flest biljetter över Internet.
Min roll: Arkitekt (1995-1999)
RSVPerl, Oracle, ClearCase, Unix/HP-UX
Rikskatteverket lagrar alla inkomna blanketter elektroniskt. Ofantliga datamängder transporteras till de långsiktiga lagringsmedierna.
Min roll: Projektledare och mentor (1998)
RSVJava, C++, Bea Tuxedo, Sockets, Unix/HP-UX
Handläggare på Rikskatteverket kan när som helst visa valfri inlämnad deklaration på skärmen och sedan lagra den med anteckningar. Detta kräver mycket hög kapacitet i datatransporten och dessutom hög säkerhet.
Min roll: Utvecklare (1997)
RSVC++, COM, Bea Tuxedo, Visual Studio, Visual Basic, MFC, Unix/HP-UX
COM-komponent löser alla tekniska transaktionsproblem för VB.
Min roll: Projektledare, mentor och utvecklare (1996-1997)
Global OneUnix/HP-UX, Sockets, Cisco Routers
Global Ones SDH-nät med noder i Stockholm, Göteborg och Malmödriftsattes.
Min roll: Projektledare (1996)
FFVC++, Sockets, Unix/Solaris
Avancerad processhantering. Unix-processer som samverkar med testprogram.
Min roll: Arkitekt (1995)
EricssonC++, Unix/Solaris
Ett polymorft klassbibliotek för instrumentoberoende testprogram.
Min roll: Arkitekt (1994)
EricssonC++, Unix/Solaris
Specialskrivna drivrutiner styr avancerade generatorer och signalanalysatorer för PDH och SDH.
Min roll: Utvecklare (1993)
Technology PartnersC++
Algoritmer för bild- och faxmanipulering.
Min roll: Utvecklare (1992)